Lid van het Office Development Team - Nuon RE&FS (via FFS)

Het oude hoofdkantoor van Nuon voldeed niet meer aan de normen van deze tijd en de hedendaagse eisen van de organisatie. Nabij het station Bijlmer Arena werd een nieuwe locatie gevonden waar alle hoofdactiviteiten gehuisvest konden worden. 

Als lid van het kernteam (ODT) voor de realisatie en verhuizing van het nieuwe hoofdkantoor van Nuon, heb ik de rol vervuld van consultant en projectleider. Werkzaamheden betroffen de coördinatie van de verhuizing en oplevering van de oude panden, het opstellen van het PvE facilitaire expertisegebieden welke leidraad waren voor o.a. inbouwpakket en interieur design.

Ook waren de PvE’s de leidraad voor (Europese) aanbestedingen softservices, waar ik de begeleiding en implementatie van heb gecoördineerd. In mijn taken pakket zat ook de vertegenwoordiging van Nuon voor externe partijen / leveranciers en was ik contactpersoon business voor de business requirements plus de begeleiding van HNW binnen Nuon.

Projectdetails

  • Omvang herhuisvesting van 32.000 naar 26.000 m2
  • 2200 medewerkers
  • Speciale aandacht voor Het nieuwe werken (HNW) Smart Working bij Nuon
  • Uitgangspunten langer termijn Total Cost of Ownership (TCO)
  • Duurzaam bouwen (Breaam score “very good”).
  • Bijlage: Partnership op basis van vertrouwen

Bekijk onderstaand meer projecten van Velde PM